• Kulturminneverdier i by mellom bevaring og byutvikling. Et kunnskapsgrunnlag. 

      Omland, Atle; Berg, Sveinung Krokann; Mehren, Anette; Eldal, Jens Christian (NIKU Rapport;19, Research report, 2007)
      Denne rapporten gir en skisse av noen aktuelle utfordringer knyttet til bevaring av kulturminner og utvikling i by, hovedsakelig i en norsk sammenheng. Sentrale emner som behandles er ideologiske forhold omkring bevaring ...