Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.contributor.authorNau, Erich
dc.contributor.authorGustavsen, Lars
dc.coverage.spatialØvre Eiker kommune, Buskerud fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2018-07-09T12:38:46Z
dc.date.available2018-07-09T12:38:46Z
dc.date.created2016-04-05T11:46:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504823
dc.description.abstractI forbindelse med metallsøking på Sem gård (gnr. 73 bnr. 3) i Øvre Eiker kommune, ble det i 2014 og 2015 gjort funn av større mengder automatisk fredede gjenstander på jordet beliggende N for gårdstunet. Gjenstandene ble funnet i pløyelaget, og ble kartfestet med GPS før innsamling. Funnene var av en art som antydet at det kunne finnes rester etter graver fra jernalderen og handelsaktivitet i jernalder/middelalder i området. For å undersøke hvorvidt det befinner seg arkeologiske strukturer under pløyelaget som kunne belyse områdets bruk i historisk og forhistorisk tid, bestilte Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune en georadarundersøkelse av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Feltarbeidet ble utført mellom 26.-28. oktober 2015. En foreløpig rapport utarbeidet for å gi et første inntrykk av kulturminnefunnene på Sem ble oversendt Buskerud fylkeskommune påfølgende november måned. Sluttrapporten som nå foreligger utgjør en mer inngående tolkning av georadarresultatene som ble innhentet ved Sem gård i 2015.nb_NO
dc.description.sponsorshipBuskerud fylkeskommunenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;21/2016
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectSemnb_NO
dc.subjectØvre Eikernb_NO
dc.subjectBuskerudnb_NO
dc.subjectgeoradarnb_NO
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectjernaldernb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.titleGeoradarundersøkelse ved Sem gård (73/3). Øvre Eiker kommune, Buskerud fylkeskommune.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO
dc.identifier.cristin1348797
dc.relation.project1020663nb_NO
cristin.unitcode7530,52,0,0
cristin.unitnameAvdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal