• Kulturminner i skog 

   Tomter, Stein Michael; Risbøl, Ole (Others, 2014)
   Kulturminner er alle slags spor etter menneskelig aktivitet gjennom tidene. Det omfatter blant annet dyrkingsspor, fangstgroper, forhistoriske graver, veger og vegfar, spor etter jernutvinning, kullproduksjon og tjærebrenning, ...
  • Studerer runer og bokstavskrift 

   Holmqvist, Karen Langsholt (Others, 2019)