• BT5-DS1 Bybanen Bergen sentrum-Åsane: Innledende rapport, arkeologi og miljøovervåking, boringer 2022. 

   Dunlop, Alexander Rory; Soldal, Jostein; Henninge, Liv Bruås; Hind, Håvard (NIKU Rapport;213/2023, Research report, 2023)
   NIKU prosjektnummer 1022358. Sommeren 2022 undersøkte en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen 13 naverboringer utført på Bryggen og langs Sandbrogaten i Middelalderbyen Bergen i forbindelse med prosjektering av BT5-DS1 ...
  • Miljøovervåkning Bryggen i Bergen. Statusrapport Bryggen MOV pr 31. mars 2021. 

   Dunlop, Alexander Rory; Henninge, Liv Bruås; Soldal, Jostein; Hind, Håvard; Krangnes, Lars (NIKU Rapport, Research report, 2021)
   Dette er andre statusrapport fra miljøovervåkingsprosjektet for Bryggen (Bryggen MOV). Prosjektet startet høsten 2019 og har i første omgang bestått i å få oversikt over alle overvåkingspunkter, operative overvåkingssystemer ...
  • MILJØOVERVÅKNING BRYGGEN I BERGEN: Statusrapport Bryggen MOV pr 31. mars 2020 

   Hind, Håvard; Krangnes, Lars; Soldal, Jostein; Martens, Vibeke Vandrup (NIKU Rapport;100/2020, Report, 2020)
   Dette er første statusrapport fra miljøovervåkingsprosjektet for Bryggen. Prosjektet startet høsten 2019 og har i første omgang bestått i å få oversikt over alle overvåkingspunkter, operative overvåkingssystemer og ikke ...
  • Miljøovervåkning Bryggen i Bergen: Statusrapport Bryggen MOV pr 31. mars 2022. 

   Dunlop, Alexander Rory; Henninge, Liv Bruås; Soldal, Jostein; Hind, Håvard; Krangnes, Lars (NIKU Rapport;116/2022, Research report, 2022)
   NIKU prosjektnummer 1021555. Dette er den tredje statusrapporten fra miljøovervåkingsprosjektet for Bryggen (Bryggen MOV), og den dekker perioden mars 2021 til og med februar 2022. Prosjektet startet høsten 2019, og er et ...
  • Østre Skostredet 2, Bergen: Innledende rapport, arkeologi og miljøovervåking. 

   Dunlop, Alexander Rory; Soldal, Jostein; Henninge, Liv Bruås; Hind, Håvard (NIKU rapport;182, Research report, 2023)
   NIKU prosjekt 1021528. 24.9.2020 foretok en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen undersøkelser i forbindelse med en naverboring for anleggelse av en miljøbrønn på tomten Østre Skostredet 2, i forkant av peling for ...