• Miljøovervåkning Bryggen i Bergen. Statusrapport Bryggen MOV pr 31. mars 2021. 

   Dunlop, Alexander Rory; Henninge, Liv Bruås; Soldal, Jostein; Hind, Håvard; Krangnes, Lars (NIKU Rapport, Research report, 2021)
   Dette er andre statusrapport fra miljøovervåkingsprosjektet for Bryggen (Bryggen MOV). Prosjektet startet høsten 2019 og har i første omgang bestått i å få oversikt over alle overvåkingspunkter, operative overvåkingssystemer ...
  • MILJØOVERVÅKNING BRYGGEN I BERGEN: Statusrapport Bryggen MOV pr 31. mars 2020 

   Hind, Håvard; Krangnes, Lars; Soldal, Jostein; Martens, Vibeke Vandrup (NIKU Rapport;100/2020, Report, 2020)
   Dette er første statusrapport fra miljøovervåkingsprosjektet for Bryggen. Prosjektet startet høsten 2019 og har i første omgang bestått i å få oversikt over alle overvåkingspunkter, operative overvåkingssystemer og ikke ...
  • Miljøovervåkning Bryggen i Bergen: Statusrapport Bryggen MOV pr 31. mars 2022. 

   Dunlop, Alexander Rory; Henninge, Liv Bruås; Soldal, Jostein; Hind, Håvard; Krangnes, Lars (NIKU Rapport;116/2022, Research report, 2022)
   NIKU prosjektnummer 1021555. Dette er den tredje statusrapporten fra miljøovervåkingsprosjektet for Bryggen (Bryggen MOV), og den dekker perioden mars 2021 til og med februar 2022. Prosjektet startet høsten 2019, og er et ...
  • Monitoring as a tool to evaluate preservation possibilities. Results from the CULTCOAST project 

   Martens, Vibeke Vandrup; Krangnes, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   The CULTCOAST research project has installed environmental monitoring equipment at two cultural heritage sites in northern Norway: one at the coal mine site of Hiorthhamn on Svalbard, one at the settlement mound site ...