• Heddal Stavkirke, Notodden, telemark. Arkeologisk overvåking av dreneringsarbeider 

   Jordahl, Hanne Ekstrøm; Haugesten, Lars (NIKU Oppdragsrapport;102/2016, Report, 2017-05)
   Det ble gravd rundt hele kirken, med unntak av området foran vestportalen, og det ble gravd fra 0,45-1,25 m under dagens nivå. På nordsiden av kirken ble det gravd i en dybde av 0,4-1 m. I bunnen av grøften, rett på utsiden ...
  • Landmannstorget, Skien Arkeologisk utgravning av en del av kirkegården 

   Jordahl, Hanne Ekstrøm (NIKU Rapport;201/2023, Research report, 2023)
   I perioden 20.5-5.7. 2019 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning på Landmannstorget i Skien. Det ble gravd ut 125 graver hvorav 4 var dobbeltgraver. Det totale antallet skjeletter ble 129, og i tillegg var det et ...
  • Tittel Storgaten 51, Tønsberg. Arkeologisk utgravning i forbindelse med ny VA-kum 

   Haugesten, Lars; Jordahl, Hanne Ekstrøm (NIKU Oppdragsrapport;88/2016, Report, 2016-11)
   Arkeologisk utgravning av et område på ca. 3,5 m² ved Storgaten 51. Topp middelaldersk kulturlag ble påtruffet ca. 60 cm under dagens nivå, og ble C14-datert til Cal. AD 1165-1265. Minimum 11 middelalderske kulturlag ble ...