• Digitalisering av samisk kulturarv. Utfordringer og muligheter 

   Myrvoll, Elin Rose; Hesjedal, Anders; Holmgaard, Sanne Bech; Grenersen, Geir; Krogh, Mia; Dunfjeld-Aagård, Lisa; Jåma, Anna Liisa (NIKU Rapport;90, Research report, 2018)
   «Digitalisering av samisk kulturarv. Utfordringer og muligheter» er en presentasjon av problemstillinger og case-studier fra prosjektet «Digitalisering av samisk kulturarv. Formidling og verdiskaping i det moderne samiske ...
  • Sjøgata 2, arkeologisk etterkontroll, 2019. Tromsø, Troms og Finnmark 

   Hesjedal, Anders; Thuestad, Alma Elizabeth; Dunlop, Alexander Rory (NIKU Oppdragsrapport;, Research report, 2021)
   I forbindelse med oppgradering av fortau ved Sjøgata 2 i Tromsø ble det gjennomført diverse gravearbeider i 2019. Tiltaksområdet ligger innenfor det automatisk fredet kulturminnet Tromsø middelalderkirkested, kulturminne-ID ...