• Kulturmiljø i diskurs og praksis: Sør-Gjæslingan som eksempel 

      Grahn, Wera; Myrvoll, Marit; Skogheim, Ragnhild; Harvold, Kjell (NIKU Rapport;53, Research report, 2011)
      Projektets överordnade målsättning har varit att öka kunskapen om vad som sker när ett landskap transformeras till en kulturmiljö. Vad inträffar under denna process? Vilka diskurser dominerar när historien länkas till ...