Show simple item record

dc.contributor.authorHovd, Line
dc.contributor.authorHegdal, Håvard
dc.contributor.authorBergland, Tone
dc.contributor.authorBauer, Egil Lindhart
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2019-11-21T07:24:55Z
dc.date.available2019-11-21T07:24:55Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629611
dc.description.abstractI perioden 1.6.16–20.7.16 utførte NIKU en arkeologisk overvåking av forgraving for spuntlinjer til jernbanekulverten for Follobanen over Loenga. Tiltaksområdet lå innenfor avgrensingen av fornminneområdet Oslo middelalderby. Det arkeologiske arbeidet ble gjennomført periodevis og avdekket ingen automatisk fredete kulturminner. Etter at overvåkningsprosjektet var fullført, ble det i desember 2016 avdekket to nedgravninger med redeponert humant skjelettmateriale i den gamle traseen for Østfoldbanen, tilhørende et minimum av 215 individer. «Beingropene» ble funnet med gravemaskin, med moderne overliggende masser. Arkeologiske undersøkelser ble gjennomført på få felttimer, og pekte på en datering til andre halvdel av 1800-tallet som sannsynlig tidspunkt for gjenbegravingen. Karbondateringer bekreftet langt på vei at materialet kom fra Nikolaikirkegården, utgravd under anlegning av den første jernbanelinjen i området. Det ble også identifisert in situ kulturlag og strukturer, daterbare til middelalderbyens siste periode (sent 15- til tidlig 1600-tall). Funnomstendighetene tillot ikke innmålinger å bli gjort. Da rapporten fra overvåkningen var fullført i forkant av funnene, er disse inkludert som et eget kapittel. Til sist, i slutten av mai 2017, ble det avdekket nederste deler av en sleppverksbrønn enda lenger sør. Brønnen lot seg ikke dendrokronologisk datere, men funnmaterialet tyder på at den ble gjenfylt i senmiddelalderen.nb_NO
dc.description.sponsorshipJernbaneverket Follobanen / Bane NOR SFnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;132/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectovervåkningnb_NO
dc.subjectNikolaikirkennb_NO
dc.subjectkirkegårdennb_NO
dc.subjectLoenganb_NO
dc.subjectjernbanenb_NO
dc.subjectanleggsarbeidnb_NO
dc.subjectFollobaneprosjektetnb_NO
dc.subjectosteologinb_NO
dc.subjectskjeletternb_NO
dc.subjectgravnb_NO
dc.subjectredeponeringnb_NO
dc.subjectbrønnnb_NO
dc.subjectuforutsettnb_NO
dc.titleGraving av resterende arealer i Klypen Follobaneprosjektet, Gamlebyen, Oslonb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090nb_NO
dc.source.pagenumber152nb_NO
dc.relation.project1020830nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal