Show simple item record

dc.contributor.authorSpaarschuh, Christina
dc.contributor.authorMatheson, Ingrid
dc.contributor.authorMengshoel, Karen
dc.coverage.spatialBærum kommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-08-14T12:47:06Z
dc.date.available2019-08-14T12:47:06Z
dc.date.issued2013-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608318
dc.description.abstractMaleriet Stjernebilder av Kai Fjell er datert 1968 og er en 31 meter lang og 1,35 meter høy frise som løper parallelt med vindusveggen over trappeløpet i sentralhallen på gamle Fornebu flyplass. Hallen er erklært verneverdig og har gått over i privat eie av IT Fornebu. Foreliggende rapport dokumenterer konserverings- og restaureringsarbeidet utført av NIKU i 2012. Maleriet har for behandlingen vært demontert fra sin plass på veggen over trappeløpet og ble satt opp igjen i november 2012. Det har blitt utført noen undersøkelser på maleriet i forbindelse med konserveringens. Disse undersø-kelsene er dokumentert i rapportens. Undersøkelsene omfattet undersøkelser i mikroskop, i UV-lys og noen tverrsnitt av materialprøver under mikroskop. Arkivalia knyttet til den opprinnelige utføring av maleriet er også nevnt. Deler av foreliggende rapport bygger opp på NIKU rapport Konserveringsavdeling 45/2008, «Avgang og ankomst. Kai Fjells veggdekorasjon i sentralhallen på den nedlagte flyplassen på Fornebu. Konserverings- og restaurering av maleriet», skrevet av Christina Spaarschuh.nb_NO
dc.description.sponsorshipIT Fornebunb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;8/2013
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.subjectlerretsmaleriernb_NO
dc.subjectkonserveringnb_NO
dc.subjectrestaureringnb_NO
dc.title«Stjernebilder» av Kai Fjell. Konservering og restaurering av maleriet i sentralhallen på den nedlagte flyplassen på Fornebunb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.relation.project15620598nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal