Show simple item record

dc.contributor.authorFuran, Nora Front
dc.contributor.authorAmundsen, Hilde Rigmor
dc.coverage.spatialHamar kommune, Hedmark fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-08-13T09:45:46Z
dc.date.available2019-08-13T09:45:46Z
dc.date.issued2018-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608087
dc.description.abstractI forbindelse med legging av ny pumpeledning på landsiden ved Mjøsa på Hamarkaupangen ble det foretatt en arkeologisk overvåking av gravearbeidene i oktober 2017. Gravearbeidet foregikk hovedsakelig i en gammel grøft, men på grunn av behovet for å få plass til gravemaskinen ble det også gravd noe utenfor denne grøfta. Det ble i den forbindelse avdekket et tykt bryggesteinslag på høyden opp fra stranda, og det samme laget ble delvis registrert i plan. Bryggesteinslaget ble ikke gravd ut, men dekket til. Det ble ikke funnet noen gjenstander i laget, men ut fra lignende type kulturlag er det sannsynlig at bryggesteinslaget er dumpede masser fra middelalderen. I forbindelse med overvåkingen av graving for ny pumpeledning, ble det foretatt en utgravning av en kokegrop som ble avdekket lengst ned mot vannet i forbindelse med gravearbeidene. Denne måtte fjernes for at entreprenøren skulle kunne fullføre sine arbeider. Riksantikvaren v/Live Johannessen ble kontakten og ga tillatelse til å foreta en utgravning, på det vilkår at tiltakshaver betalte eventuelle ekstra kostnader. Kokegropa kunne dessverre ikke 14C-dateres. Det ble avdekket automatisk fredete kulturminner ved undersøkelsen, både fra middelalderen og fra forhistorisk tid.nb_NO
dc.description.sponsorshipHias IKSnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;123/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.subjectbryggesteinnb_NO
dc.subjectkokegropnb_NO
dc.subjectautomatisk fredete kulturminnernb_NO
dc.subjectMjøsanb_NO
dc.subjectutgravningnb_NO
dc.titleHamarkaupangen. Arkeologisk overvåking i forbindelse med legging av ny pumpeledningnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.relation.project1020638nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal