Show simple item record

dc.contributor.authorLeden, Siv
dc.contributor.authorFlyen, Anne-Cathrine
dc.contributor.authorHeggenhougen, Brit
dc.contributor.authorHaugen, Annika
dc.coverage.spatialJølster kommune, Sogn og Fjordanenb_NO
dc.date.accessioned2019-08-13T08:50:20Z
dc.date.available2019-08-13T08:50:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608052
dc.description.abstractRapporten består av to deler. DEL 1 dokumenterer Astruptunet, Sandalstrand, i tekst og bilder. Den gjør rede for anleggets historiske utvikling med særlig vekt på endringer skjedd i Nikolai Astrup (1913-28) og Engel Astrups (1928-66) tid på gården – basert på arkivstudier, Astrups bilder, oppmålingstegningene fra 1979 og foto. Endringer som er gjort fra 1966 og fram til i dag, nevnes så langt vi kjenner til. I den grad det har vært mulig å fremskaffe opplysninger, beskrives også bygninger som ikke lenger finnes. Dagens situasjon skildres bygning for bygning, basert på NIKUs befaring til Sandalstrand i juni 2016. Gjennomgangen inkluderer eksteriørene, interiørene rom for rom med fast inventar og overflater, samt møbler. Tilstanden til de ulike delene er vurdert og det foreslås tiltak. Vår konklusjon hva angår tilstand er at vannbelastningen er en hovedutfordring, dette gjelder både nedbør og vann fra grunnen. Flere av bygningene er utsatt for pågående utglidninger. Dette må overvåkes av eksperter. DEL 2 går inn på framtidig forvaltning på et mer overordnet nivå. Det diskuteres hvordan Astruptunet skal forstås. NIKUs konklusjon er at utformingen av anlegget ikke er styrt av tradisjonelle formidealer, men er et resultat av Nikolai Astrups smak, ønsker og behov innenfor de økonomiske rammene som var til rådighet. Astruptunet er følgelig ikke noe bygde-museum som viser tradisjonell byggeskikk i Jølster, men først og fremst et særpreget kunstnerhjem som også var livsgrunnlag for familien. Verneverdien og sårbarheten er knyttet til originalmaterialene fra før anlegget ble museum. Selv om Astruptunet har vært museum i 30 år, har denne delen av historien mindre betydning. Endringer gjort av kommunen/ museet er prinsipielt sett ikke bevaringsverdige hvis de bryter med slik anlegget var før Astruptunet ble museum, og særlig slik det var mens Nikolai Astrup levde. Gjennomgangen har avdekket behov for økt bevissthet om videre forvaltning av Astruptunet: anleggets verdier, hvordan disse skal formidles, hvilke materialer og metoder som skal brukes, og at alt arbeid som gjøres må dokumenteres. NIKU har satt opp generelle retningslinjer for vedlikehold og istandsetting av bygninger og inventar. Videre tar vi opp utfordringer relatert til klimaendringer, og vi peker på hvor det er behov for videre undersøkelser. Etter oppdragsgivers ønske gjør vi en sammenligning av dagens galleribygning med uthuset som sto der i Nikolai Astrups tid. Som VEDLEGG til rapporten følger avtalen om eiendomsoverdragelse fra Engel Astrup til Jølster kommune i 1965.nb_NO
dc.description.sponsorshipSparebankstiftelsen DNB v/ John Myerscoughnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;141/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectavdeling Bygningnb_NO
dc.subjectkunstnerhjemnb_NO
dc.subjectNikolai Astrupnb_NO
dc.subjectmuseumnb_NO
dc.subjecttrebygningnb_NO
dc.subjecttilstandsregistreringnb_NO
dc.subjectbygningsvernprinsippernb_NO
dc.subjectkonservering av møblernb_NO
dc.subjectklimautfordringernb_NO
dc.titleASTRUPTUNET SANDALSTRAND, JØLSTER. Dokumentasjon og overordnet forvaltningsplannb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber208nb_NO
dc.relation.project1020812nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal