Show simple item record

dc.contributor.authorFlyen, Anne-Cathrine
dc.coverage.spatialSvalbardnb_NO
dc.date.accessioned2019-08-13T08:24:53Z
dc.date.available2019-08-13T08:24:53Z
dc.date.issued2016-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608041
dc.description.abstractSituasjonen for kulturminnene på Svalbard er preget av manglende informasjon og usikkerhet om tilstanden og om det reelle omfang og hastighet på slitasje og nedbrytning. De siste årene er det gjort en stor innsats med å legge inn informasjon om kulturminnene i Riksantikvarens landsdekkende database Askeladden (kulturminnene på Svalbard kom med i 2003/04). Likevel er det fortsatt mye som mangler. Dette er først og fremst knyttet til dokumentasjon/beskrivelse av nåværende tilstand, men også basisinformasjon om beliggenhet og eventuelle trusler er mangelfull. Senere års forskning utført blant annet av NIKU, NINA og UNIS, har bidratt med kunnskap om parametere for nedbrytning (hvilke faktorer som bryter ned kulturminnene), men også dette området har mangler og trenger økt innsats. Det fins imidlertid en del forsøk på å nærme seg metoder for innhenting av miljødata knyttet til kulturminner og -miljøer og til tolking av disse. Denne rapporten gir en oversikt over disse som et underlag for å gå videre med miljøovervåking. Oversikten viser prosjekter, systemer og tiltak relatert til miljøovervåking og konkluderer med at det for tiden ikke er aktiv overvåking av kulturminnene basert på objektive systemer. Det er lagt opp til at Miljøovervåking for Svalbard og Jan Mayen (MOSJ), som inneholder presentasjoner og tolkninger av overvåkingsdata fra Svalbard og Jan Mayen også skal ta inn overvåkingsdata fra kulturminnesiden. Foreløpig er ingen slike data inne i systemet. Det pågår et arbeid med indikator – og parameterutvikling i regi av et forskningsprosjekt kalt CULPOL ledet av Norsk institutt for kulturminneforskning. Her sees det også på systemer for innhenting av miljøinformasjon/overvåking.nb_NO
dc.description.sponsorshipSvalbards Miljøvernfondnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;872016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectkulturminnernb_NO
dc.subjectSvalbardnb_NO
dc.subjectoversiktnb_NO
dc.subjectsårbarhetnb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.titleMiljøovervåking av kulturminner på Svalbard. Eksisterende og tidligere overvåkningssystemer på Svalbard.nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.relation.project15621222nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal