Show simple item record

dc.contributor.authorHvinden-Haug, Lars Jacob
dc.contributor.authorBorge, Marianne
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2019-08-13T08:13:15Z
dc.date.available2019-08-13T08:13:15Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608039
dc.description.abstractNIKU har fått i oppdrag å utarbeide en kulturhistorisk verdivurdering av eksteriør bygninger og byrom/områder på strekningen fra Oslo S til Slottsparken av VIANOVA i forbindelse med planlagt utbygging av jernbanetrase i tunnel under Oslo sentrum. Prosjektet omfatter en kulturhistorisk verdivurdering av eksteriør bygninger og byrom/områder på strekningen fra Oslo S til Slottsparken. Vurderingene fokuserer på verneverdier, herunder inkludert arkitekturhistorisk verdi enkeltvis og sett i sin bymessige sammenheng. Utvalget er basert på berørte eiendommer ifølge kart Traseutredning Oslo S Lysaker utarbeidet av VIANOVA/Aas-Jakobsen, datert 14.06.2017. De vurderte bygningene har nesten alle høy verneverdi som enkeltobjekter, og er i byen del av miljøer som har høy verneverdi. De grupperer seg (med unntak av Basarene og Slottsparken) i tre distinkte grupper. Utvalget omfatter følgende bygninger og byrom: Biskop Gunnerus gate 2,Jernbanetorget 4A og 4B, Karl Johans gate 1,Karl Johans gate 3,Karl Johans gate 13,Karl Johans gate 16,Kirkeristen Basarene (Dronningens gate 27), Kongens gate 22, Kongens gate 24,Munkedamsveien 3,Ruseløkkveien 6,Skippergata 29,Skippergata 29,31/ Dronningens gate 36/ Karl Johans gate 7 (Arkaden), Skippergata 38,Skippergata 40,Stortingsgata 30,Slottsparkens sørøstre del.nb_NO
dc.description.sponsorshipVIANOVA Plan og Trafikknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;95/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturhistorisk verdivurderingnb_NO
dc.subjecteksteriørnb_NO
dc.subjectbygningernb_NO
dc.subjectbygårdernb_NO
dc.subjectbyromnb_NO
dc.subjectJernbanetorgetnb_NO
dc.subjectKarl Johans gatenb_NO
dc.subjectBiskop Gunnerus gatenb_NO
dc.subjectBasarenenb_NO
dc.subjectKirkeristennb_NO
dc.subjectDronningens gatenb_NO
dc.subjectSlottsparkennb_NO
dc.subjectKongens gatenb_NO
dc.subjectMunkedamsveiennb_NO
dc.subjectRuseløkkveiennb_NO
dc.subjectSkippergatanb_NO
dc.subjectKvadraturennb_NO
dc.subjectOslo sentrumnb_NO
dc.subjectavdeling Bygningnb_NO
dc.titleTraseutredning Oslo S-Lysaker. Vernevurdering av berørte eiendommer i Oslo sentrum.nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.relation.project1021120nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal