Show simple item record

dc.contributor.authorDunlop, Rory
dc.coverage.spatialBergennb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T17:36:40Z
dc.date.available2019-02-07T17:36:40Z
dc.date.issued2017-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584481
dc.description.abstractI desember 2016 foretok en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen registrering ved en naverboring på eiendommen Kong Oscars gate 24, Vågsbunnen, Bergen, i forbindelse med grunnundersøkelser i forkant av utbygging på tomten. Den samlete kulturlagstykkelsen var på ca. 2,60 meter (det øverste moderne sjiktet er ikke tatt med). Den øvre halvdelen av sekvensen er dominert av jordlag som gjerne kan betegnes som generelt fyllmateriale: rivnings- og brannlagsmasser. Den nedre halvdelen inneholder stående treverk, gjerne en stolpe, sammen med jordlag som har preg av husholdningsavfall. Furubark fra det nederste kulturlaget er blitt karbondatert til AD 1020-1160. Det er umulig å avgjøre hva slags konstruksjon det er snakk om; det kan være en bygning, eller et gjerde, eller en brønn. Det ble boret ned til geologiske avsetninger, hvis overflate lå ca. 2,85 meter over havet. En miljøbrønn (betegnet KOGT24MB1) ble anlagt i borehullet.nb_NO
dc.description.sponsorshipSKB Vest ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;214/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVågsbunnennb_NO
dc.subjectKong Oscars gatenb_NO
dc.subjectgrunnundersøkelsernb_NO
dc.subjectnaverboringnb_NO
dc.subjecttidlig middelaldernb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectnaturavsetningernb_NO
dc.subjectkarbondateringnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleKong Oscars gate 22-24, Vågsbunnen, Bergen: Arkeologisk undersøkelse av en naverboringnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.relation.project1020969nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal