Show simple item record

dc.contributor.authorJantsch, Ann Kathrin
dc.coverage.spatialTrondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T17:17:23Z
dc.date.available2019-02-07T17:17:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584474
dc.description.abstractI forbindelse med utskifting av sluk ved Munkegata 1, Archidiakoni Plass ble graving av hull for ny kum overvåket i oktober 2016. Hullet var ca. 2 x 2, 8 m i en dybde på 0,40 m i øvre del, derunder 0,90 x 1,50 m og 0,90 m dyp. Bunnen lå ca. 1,20 m under dagens overflate. Hullet inneholdt omrotede lag i en dybde på 1,20 m. Øverste del av hullet var et 0,30 m tykt matjordslag. Under fantes et ca. 0,90 m tykt lag med silt-sand blandet med leire og spredt kull, stein og røde tegIfragmenter. To kabelgrøfter gikk N-S i øvre del av hullet. I hullets bunn var det en brå overgang til et trekullspekket sandlag blandet med leireblandet silt, tolket som kulturlag. Laget inneholdt muligens spor etter en brent trekonstruksjon, muligens in situ i SV-hjørnet. C14-prøve fra treverket ble datert til 1327 – 1445 e. Kr., dvs. senmiddelalder. Det ble ikke gravd videre gjennom dette laget. Steril undergrunn ble ikke nådd ved gravingen. Undersøkelsen har også vist at området er påfylt moderne masser?nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;167/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTrondheimnb_NO
dc.subjectMunkegata 1nb_NO
dc.subjectArchidiakoni Plassnb_NO
dc.subjectarkeologiske undersøkelsernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectsenmiddelalderennb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleTA 2016/22 Munkegata 1, Archidiakoni Plass, Trondheim. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med utskifting av sluk ved Munkegata 1, Archidiakoni Plass.nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.relation.project1020933nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal