Show simple item record

dc.contributor.authorJordahl, Hanne Ekstrøm
dc.contributor.authorHaugesten, Lars
dc.coverage.spatialNotodden, Telemarknb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T16:29:03Z
dc.date.available2019-02-07T16:29:03Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584459
dc.description.abstractDet ble gravd rundt hele kirken, med unntak av området foran vestportalen, og det ble gravd fra 0,45-1,25 m under dagens nivå. På nordsiden av kirken ble det gravd i en dybde av 0,4-1 m. I bunnen av grøften, rett på utsiden av den nordre portalen, ble det påtruffet en intakt barnegrav med rester etter kiste. Kisterestene ble C14-datert til 1470-1650 e.kr. Det ble også påtruffet omrotede menneskeben og intakte graver i grøften som ble gravd fra det nordøstre hjørnet av kirken og ut på den nordre delen av kirkegården. Fra ca. 1,1 m under dagens nivå, ble det påtruffet 2 eller 3 intakte graver i denne delen av grøften. Den ytterste av de avdekkede gravene, inneholdt kistespor og deler av et skjelett. Det ble tatt ut en prøve av en av skjelettets fingerknokler som ble C14-datert til 1665 e. kr. til i dag, det vil si at graven var fra etterreformatorisk tid. Ved sikringssonen for middelalderkirkegården ble det avdekket en samling steiner i en nedgravning. Steinene lå i en bredde på ca. 0,6 m, og kan representere en eldre kirkegårdsavgrensning. I massene rundt steinene var det spredte kullfragmenter som ble C14-datert til 1525 -1795 e.Kr., men dette utelukker ikke at nedgravningen kan være eldre, og muligens fra middelalder.nb_NO
dc.description.sponsorshipNotodden kirkelige fellesrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;102/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectNotoddennb_NO
dc.subjectHeddalnb_NO
dc.subjectstavkirkenb_NO
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectfunnnb_NO
dc.subjectskjeletternb_NO
dc.subjectkisteresternb_NO
dc.subjectkirkegårdsmurnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleHeddal Stavkirke, Notodden, telemark. Arkeologisk overvåking av dreneringsarbeidernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.relation.project1020842nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal