Show simple item record

dc.contributor.authorHobæk, Halldis
dc.contributor.authorDunlop, Rory
dc.coverage.spatialBergennb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T16:16:12Z
dc.date.available2019-02-07T16:16:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584456
dc.description.abstractNIKU har utført arkeologisk overvåking ved graving for utbedring av VA-ledning på fem steder i Kong Oscars gate og sidegater til denne; ved Kong Oscars gate nr. 6-8, i kryss med Domkirkegaten, ved Kong Oscars gate nr. 25, i Heggebakken ved nr. 1, og i Molløesmauet ved nr. 2. Deler av overvåkningen ble utført på natt. På fire av de fem stedene ble det påvist bevarte kulturlag. I Molløesmauet ble observert bevart stratigrafisk sekvens med kulturlag fra nyere og etter-reformatorisk tid, fulgt av et lag med antatt datering middelalder. Ved Kong Oscars gate nr. 25 ble det påvist bevarte kulturlag både fra etter-reformatorisk tid og middelalder, med dateringer til 1304-1364 AD og 1306-1363 AD. I kryss med Domkirkegaten lå et middelaldersk kulturlag (datert vha. gjenstandsfunn) umiddelbart under moderne masser. I søkegrøft ved Kong Oscars gate nr. 6-8 ble det i bunn av eksisterende grøft påtruffet kulturlag datert 1169-1270 AD samt treverk, og i en grunnere VA-grøft i samme område ble det observert bevart stratigrafisk sekvens med etter-reformatoriske kulturlag. Gravearbeidene har ikke medført konflikt med automatisk fredete kulturminner, men har altså kommet i kontakt med slike i profiler og bunn av graveområdene. Undersøkelsene har gitt bedre kunnskap om dybde for overgang til kulturlag fra middelalder ved fire av punktene. Videre har undersøkelsen vist at potensialet for bevarte kulturlag i søndre del av Kong Oscars gate er høyere enn tidligere antatt, også i selve gateløpet.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvaren, Distriktskontor Vestnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;92/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKong Oscars gatenb_NO
dc.subjectVågsbunnennb_NO
dc.subjectDomkirkeplassennb_NO
dc.subjectVA-ledningnb_NO
dc.subjectovervåkningnb_NO
dc.subjectetterreformatorisknb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectgarnsøkkenb_NO
dc.subjectBRM1113nb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleKong Oscars gate. Arkeologisk overvåkning ved forarbeid VA-ledninger. Bergen kommune, Hordalandnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO
dc.relation.project1020811nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal