Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDunlop, Rory
dc.contributor.authorHobæk, Halldis
dc.contributor.authorLorvik, Katharina
dc.contributor.authorUnderhaug, Per Christian
dc.coverage.spatialBergennb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T15:34:58Z
dc.date.available2019-02-07T15:34:58Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584442
dc.description.abstractOmrådet som var gjenstand for arkeologisk undersøkelse ligger langs den sørvestre siden av H-byggets vestre hjørne og var ca. syv meter langt. Utgravningens omfang ble på ca. 10 kubikkmeter. Moderne/omrørte masser ble fjernet hovedsakelig med maskin ned mot overgangen til intakte kulturlag under tilsyn av arkeolog, deretter fortsatte arkeologene med manuell utgravning etter stratigrafisk metode. Hovedproblemstillingen var å få undersøkt de tilstedeværende automatisk fredete kulturminner systematisk, med spesiell fokus på å finne flere spor etter mulige tidlige gravlegginger og eventuell samtidig bosetning. Av hensyn til dette formålet ble de arkeologiske undersøkelsene supplert med botaniske og osteologiske analyser. Intakte kulturlag dukket opp ca. 0,6 meter under terrengoverflaten. I alt åtte aktivitetsfaser ble identifisert, og syv av fasene var fra middelalderen. Flere av kulturlagene besto av konsentrert avfall fra bearbeiding av kleberstein, uten tvil fra byggearbeid tilknyttet Olavskirken og/eller fransiskanerklosteret. De to eldste fasene kan inneholde spor etter en mulig hulvei.nb_NO
dc.description.sponsorshipHordaland fylkeskommune, Eigedomsavdelinganb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;17/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVågsbunnennb_NO
dc.subjectBergen katedralskolenb_NO
dc.subjectutgravningnb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectforhistorisk tidnb_NO
dc.subjectIntrasisnb_NO
dc.subjectklebersteinsbearbeidingnb_NO
dc.subjecthulveinb_NO
dc.subjectkarbondateringnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleBergen katedralskole: Arkeologisk utgravning utenfor H-byggetnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.project1020574nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal