Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLorvik, Katharina
dc.coverage.spatialSør-Fron kommune, Oppland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-04T16:35:54Z
dc.date.available2019-02-04T16:35:54Z
dc.date.issued2018-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583821
dc.description.abstractNIKU gjennomførte i 2013 en sikringsundersøkelse etter flomskader av det automatiske fredete kulturminnet Listad kirkested i Sør Fron Kommune, Oppland fylke. Flomvannet hadde dannet en 85 m lang og opptil 5 m bred revne på krøtterstien mellom området kalt Kyrkjeåkeren og Fv. 405 Øverbygdsvegen. Kirken er omtalt første gang i 1370 og ble erstattet av Sør-Fron kirke og revet i 1792. Deler av den nedlagte kirkegården, deriblant graver og skjeletter, var blitt skylt bort med vannmassene. Det ble samlet inn bein på markoverflaten innenfor det flomberørte området. NIKU gjennomførte i samarbeid med Oppland Fylkeskommune en arkeologisk undersøkelse med formål å dokumentere skadeomfang, dokumentere og datere graver og andre arkeologiske strukturer og gjennomføre osteoarkeologiske analyser. Det ble dokumentert 35 sikre in-situ graver i grøfteprofilene og det er estimert et minimumsantall på 85 individer blant det løsfunnete beinmaterialet. Det ble samlet inn 40 kranier, deler av kranier og underkjever for osteoarkeologisk analyse. Analysen viste at det var et stort antall våpenskader i materialet. To av gravene kan være fra sen-middelalder, resten er fra nyere tid. Undersøkelsen har gitt ny kunnskap om kirkegårdens utbredelse, datering og om noen av de gravlagte. Det er også tilkommet ny informasjon om hvilket skadeomfang denne typen hendelser kan ha på kirkesteder som kulturminne.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvaren Distriktskontor Østnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;98/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectflomnb_NO
dc.subjectskjeletternb_NO
dc.subjectkirkestednb_NO
dc.subjectkirkegårdnb_NO
dc.subjecthumanosteologinb_NO
dc.subjectosteoarkeologinb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleLISTAD KIRKESTED, LISTAD ØVRE GNR. 58, BNR.1. SØR FRON K., OPPLAND FYLKE. Sikringstiltak ved flomskadet kirkegårdnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.relation.project15621191nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal