Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuran, Nora Front
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T16:46:17Z
dc.date.available2019-02-03T16:46:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583668
dc.description.abstractEier av Schweigaardsgate 58 ønsket å få vurdert muligheten av å bygge et tilbygg til eiendommen, som vender ut mot Klosterenga park. Eiendommen lå innenfor det automatisk fredete kulturminnet Middelalderbyen Oslo, men det var ikke kjent om det fantes bevarte levninger fra middelalderen på dette stedet eller ikke. Riksantikvaren anbefalte derfor at det ble utført en arkeologisk forundersøkelse for å kartlegge omfanget av bevarte kulturlag. Forundersøkelsen ble utført 14.6.2017, og det ble gravd tre grøfter ned til naturbakken. Det ble observert store mengder bygningsrester i form av spesielt rød teglstein, men også gulbeige byggestein. Dette tolkes som rester i forbindelse med oppføring av nåværende bygård eller annen byggevirksomhet, og som kan dateres til tidligst 1800-tallet. I vestre del av tiltaksområdet ble det avdekket en nedgravd oljetank, som trolig er gravd helt ned til naturbakken. I nordvest ble det påtruffet et hjørne av fundamentet til en teglsteinsbygning. Det ble ikke avdekket automatisk fredete kulturminner ved undersøkelsen.nb_NO
dc.description.sponsorshipPer Lie / Schweigaardsgate 58 ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;71/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSchweigaardsgate 58nb_NO
dc.subjectmiddelalderbynb_NO
dc.subjectforundersøkelsenb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleSchweigaardsgate 58, Oslo. Arkeologisk forundersøkelsenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.relation.project1021051nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal