Show simple item record

dc.contributor.authorCausevic, Jani
dc.contributor.authorFuran, Nora Front
dc.coverage.spatialHamar kommune, Hedmark fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T16:25:38Z
dc.date.available2019-02-03T16:25:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583661
dc.description.abstractI forbindelse med drenering av boligen på Korsgata 34 på Hamar ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse av gravearbeidet i perioden 24.4. – 27.4.2017. Arbeidet omfattet graving av tre dreneringsgrøfter orientert rundt husets vestre, nordre og østre vegg. Det ble gravd ned til 2 m under terreng. Det ble observert et kulturlag bestående av kokestein i samtlige dreneringsgrøfter. Et grusholdig gråbrunt lag som ble observert under kulturlaget, kunne også observeres i alle grøfter. Sikker naturbakke bestod av leire med grus. Det var en konsentrasjon av kokesteiner mot sør i vestre og østre dreneringsgrøft, og færrest kokesteiner i nordre dreneringsgrøft. Hovedtyngden av kokesteinslaget var dermed lokalisert mer mot sør enn mot nord. Da det ikke ble funnet noen gjenstander eller annet daterbart materiale kan ikke kokesteinslaget eksakt dateres, men det antas å tilhøre den middelalderske bosetningen og kan tilknyttes aktiviteter slik som matlagning, slakting, ølbrygging etc. Det ble avdekket (sannsynlige) automatiske fredete kulturminner ved denne undersøkelsennb_NO
dc.description.sponsorshipElin og Jan Græsbynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;51/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectHamarkaupangennb_NO
dc.subjectKorsgata 34nb_NO
dc.subjectkokesteinnb_NO
dc.subjectkokesteinslagnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleKorsgata 34. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med drenering på Korsgata 34, Hamarnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.relation.project1021044nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal