Show simple item record

dc.contributor.authorDunlop, Rory
dc.coverage.spatialBergennb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T15:13:23Z
dc.date.available2019-02-03T15:13:23Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583646
dc.description.abstractFra september 2016 til mars 2017 utførte en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen sporadisk arkeologisk overvåkning/kontroll ved behov i forbindelse med avgraving på Nedre Korskirkeallmenningen (gnr. 166, bnr. 484, Bergen) i nært samarbeid med Bergen Bydrift AS, og i god dialog med Multiconsult ASA; oppdragsgiver var Bergen kommune, Grønn Etat. Det arkeologiske registreringsarbeidet ble for det meste begrenset til fotografering for å dokumentere avdekkete situasjoner. Oppdraget har vært vellykket på alle måter: ikke har gravearbeidet medført konflikt med automatisk fredete kulturminner; systemer for infiltrasjon av overvann med formålet av å sikre fortsatt bevaring av organiske kulturlag har kommet på plass; og man har fått innhente noen nyttige kulturhistoriske og topografiske opplysninger. Når det gjelder det sistnevnte, er det grunn til å fremheve aspektet vannhåndtering i sær. Det har åpenbart vært et sinnrikt system av kisteveiter på allmenningen sin nedre del i løpet av nyere tid. Det er derfor veldig passende at allmenningen igjen er blitt utstyrt med systemer som skal både transportere og infiltrere det elementet som byen som oftest har en overflod av.nb_NO
dc.description.sponsorshipBergen kommune, Grønn etatnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;10/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVågsbunnennb_NO
dc.subjectNedre Korskirkeallmenningennb_NO
dc.subjectavgravingnb_NO
dc.subjectkisteveitnb_NO
dc.subjectvannledningnb_NO
dc.subjectvannhåndteringnb_NO
dc.subjectinfiltrasjonnb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectnyere tidnb_NO
dc.subjectkarbondateringnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleNedre Korskirkeallmenningen, Bergen: Arkeologiske registreringernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
dc.relation.project1020502nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal