Show simple item record

dc.contributor.authorMcLees, Chris
dc.contributor.authorSolem, Dag-Øyvind Engtrø
dc.coverage.spatialFrosta kommune, Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T14:46:03Z
dc.date.available2019-02-03T14:46:03Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583643
dc.description.abstractNIKU gjennomførte en etterkontroll og oppmåling av ulovlige oppsatte gjerder ved Tautra klosteranlegg 21.08.2018. Oppmålingen ble gjennomført med drone og CPOS. Dette er første gang NIKU har brukt drone på et slikt oppdrag. Etterkontrollen viste at samtlige gjerder ligger innenfor kulturminneområdets ytre avgrensing og dermed er i konflikt med kulturminneområdet. Gjerdet nærmest ruinen samt den østre delen av det øst-vest gående gjerdet i sør tangerer og ligger delvis innenfor avgrensningen til enkelminnet Tautra klosteranlegg. Gjerdet nærmest ruinen ligger tett inntil denne og berører området der rester av klostergården tidligere er påvist. Området har tidligere vært dyrket og pløyd, og det ble påvist et ca. 0,3 m tykt lag dyrkingsjord/matjord ved gjerdet like sør for ruinen. Plogen har trolig ødelagt eventuelle bygningsrester i en dybde på minst 0,3 m. Det er imidlertid usikkert om det er bevart bygningsrester og andre arkeologiske spor under dyrkingslaget. De ulovlige oppsatte gjerdene innenfor kulturminneområdet har en sammenhengende lengde på 396 m. Gjerdene består av over 200 påler. Etterkontrollen har påvist at pålene til det nyeste oppsatte gjerdet etter alt å dømme er slått ned i en dybde som berører et ca 0,3 m tykt lag matjord/plogjord samt det underliggende steinfylte laget hvis sammensetning og karakter er mindre kjent.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;91/2018
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTautranb_NO
dc.subjectklosteranleggnb_NO
dc.subjectgjerdernb_NO
dc.subjectinnmålingnb_NO
dc.subjectdronenb_NO
dc.subjectmatjordnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleTA 2018/13 Tautra klosteranlegg, Tautra, Frosta kommune, Trøndelag. Arkeologisk etterkontroll og oppmåling i forbindelse med ulovlig oppsatte gjerder innenfor det automatiske fredete klosteranleggets avgrensingnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.relation.project1020742nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal