Show simple item record

dc.contributor.authorMcLees, Chris
dc.coverage.spatialTrondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T14:26:10Z
dc.date.available2019-02-03T14:26:10Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583637
dc.description.abstractSammendrag Tiltaket fant sted ved inngangsporten til gata mellom Artilleribygget og Vertshuset Grenaderen. Overvåkingen viste at området har vært gjenstand for flere moderne inngrep forbundet med vann og avløp, strømkabler og fjernvarme, og det ble for det meste gravd i fyllmasser i større moderne nedgravinger. Lengre mot øst i gata ble det derimot påvist en intakt steinbrolegning og et kulturlag i kanten av en nedgravning. Graving ble stanset her. Brolegningen er trolig rester av et eldre dekke til gata mellom Artilleribygget og Vertshuset Grenaderen (17-1800-talls?). Under dette lå et tykt trekullspettet leirelag som var minst 1 meter tykt. Dette er rasleira som har blitt påvist ved flere undersøkelser i nærheten. Leira stammer fra et ras som gikk i det 1. århundre e.Kr. og som har dannet dagens domkirkeplatå.nb_NO
dc.description.sponsorshipTrondheim kommunenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;67/2018
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectartilleribyggetnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectrasleiranb_NO
dc.subjectsteinbrolegningnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleTA 2018/9 Kongsgårdsgata 1E, Trondheim. Arkeologisk overvåking i forbindelse med reparasjon av vannlekkasjenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber10nb_NO
dc.relation.project1021365nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal