Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlstad, Tone Marie
dc.contributor.authorHaugen, Annika
dc.coverage.spatialTorponb_NO
dc.date.accessioned2019-02-02T14:21:30Z
dc.date.available2019-02-02T14:21:30Z
dc.date.issued2016-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583608
dc.description.abstractDet overordnete målet med prosjektet som vurderingen av Flesberg stavkirke er en del av, har vært å vurdere kirken med det formalt at den skal kunne forvaltes uten risiko for verditap gjennom klimaforandringer og energirelaterte tiltak de nærmeste årene. Vi vet at klimaforandringene vil føre med seg økt nedbør og høyere temperaturer i Hallingdal. Disse forandringene vil medføre økt risiko for fuktrelaterte skader samt økt biologisk aktivitet i form av f eks sopp- og råteskader samt insektangrep. En generell anbefaling for kirkene i Hallingdal er derfor et økt fokus på vedlikehold og overvåking av mulig utvikling av fuktrelaterte skader. Prosjektet har blitt gjennomført ved arkivsøk og befaring med tilstandsvurdering av kirken med hovedvekt på den bygde strukturen og omgivelsene, sett i forhold til klima og mulige klimarelaterte skader. Det har blitt gjort en grov vurdering av fremtidig klima i området og hvorvidt det finnes spesiell risiko for denne bygningen, i tillegg til økt fuktbelastning og høyere temperaturer. Basert på de gjennomførte undersøkelsene har det blitt foreslått et sikringsprogram med anbefaling om overvåking og tiltak for stavkirken. Hovedvekten er lagt på bygningen, ikke på interiøret. Den største trusselen mot Torpo stavkirke er økt vann- og fuktbelastning grunnet økt nedbør. Skifertak og vannhåndteringssystemer må jevnlig sjekkes. Kirken ligger dessuten nært til område markert med potensiell jord- og flomskredfarenb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;71/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectklimaforandringernb_NO
dc.subjectinneklimanb_NO
dc.subjectmiddelalderkirkenb_NO
dc.subjectstavkirkenb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.subjectavdeling Bygningnb_NO
dc.titleHvorledes sikre og forvalte norske kirkebygninger i fremtidens klima. DELPROSJEKT, TORPO STAVKIRKEnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.relation.project1020461nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal