Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSpaarschuh, Christina
dc.contributor.authorKaun, Susanne
dc.coverage.spatialEnebakkknb_NO
dc.date.accessioned2019-02-01T19:29:12Z
dc.date.available2019-02-01T19:29:12Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583575
dc.description.abstractI Enebakk kirke er det i januar 2017 blitt installert elektrisk oppvarming i koret. I den forbindelse har Riksantikvaren installert fire klimaloggere i kirkerommet og ønsker tilstandsregistrering av et utvalg av fast og løst inventar av bemalt tre og maleri på mur. Undersøkelsene skal danne grunnlag for overvåking av tilstand av kirkens inventar i årene fremover. Prosjektet omfattet tilstandsregistrering av 30 benkevanger, prekestol med dekorerte felter i trappeoppgang, prekestolkurv og lydhimmel, brudebenk, klokkerbenk, benk for døpefont, altertavle, alterbord, himling over døpefont, krusifiks, felt med tidligere dekor i sakristiets tak, samt omfattende kalkmalerier i koråpning, kor og skip. Gjenstandene ble grundig undersøkt på nært holdt med det blotte øye og ved behov ved bruk av hodelupe og UV lys. Til vurdering av tilstand ble det brukt gradering av tilstand i kategorier fra 0-3 etter norsk standart. I tilfelle av flere inventarstykker krevde undersøkelsen stillas eller snekret platting. Tilstandsregistreringen resulterte i en tilstandsrapport for hver enkel gjenstand eller gjenstandsgruppe der skadene er dokumentert i tekst og bilde. Kalkmaleriene ble dessuten kartlagt i Metigo Map. Tilstandsrapportene er vedlagt foreliggende rapport.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;27/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjecttilstandsanalysernb_NO
dc.subjectkirkeinventarnb_NO
dc.subjectklimakontrollnb_NO
dc.subjectklimaskadernb_NO
dc.subjectreformasjonennb_NO
dc.subjectbarokknb_NO
dc.subjectkrusifiksernb_NO
dc.subjectkalkmaleriernb_NO
dc.subjectaltertavlernb_NO
dc.subjectprekestolernb_NO
dc.subjectkirkebenkernb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleA34 Enebakk kirke. Tilstandsregistrering av løst og fast inventarnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber10nb_NO
dc.relation.project1021005nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal