Show simple item record

dc.contributor.authorVerveij, Edwin
dc.coverage.spatialTrondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-01T18:44:31Z
dc.date.available2019-02-01T18:44:31Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583567
dc.description.abstractDe opprinnelige fargesettinger i NTNUs Gamle Kjemi bygningen er undersøkt for trapperommet (219) i andre etasje og døren i gangen mot trapperommet (301-302) i tredje etasje. NIKU har delt opp historikken i sju (7) forskjellige perioder hvor alle funnene er datert og plassert i et periodeskjema, som strekker seg fra 1910-tallet (periode I) til dagens fargesetting fra 2000-tallet (periode VII). Dagens utforming av interiør 219 er litt preget av en ombygging hvor døren på sørveggen har blitt erstatter av et vindu. Fargehistorikken over interiør 219 viser at de fleste arkitekturelementene har vært malt sju ganger. I de første tre periodene, fra 1910 til cirka 1940-tallet, ble fargesettingen behold og gjentatt med kun små variasjoner. Dørene var malt ensfarget i en sterk gul farge mens dørgeriktene hadde en sterk grønn farge. Kun døren mot rom 214 har en blå fargesetting. Muligens kommer døren fra hovedbygningen hvor den samme blåe fargesettingen er funnet i tegnesalen (326). Veggene var malt i en lys blå farge. Rester av en gulbrun limfarge dekor er funnet under den blåe oljebasertmalingen men det antas at det var en midlertidig fargesetting på grunn av fukt i veggene etter byggeprosessen. Undersøkelsene har vist at den samme fargesettingen, gult kombinert med grønt, er funnet på dørene og dørgeriktene i tredje etasje. På grunn av alle funn fra fargeundersøkelsen er det teknisk mulig å tilbakeføre interiørene til alle perioder men i rapporten er kun den første perioden dokumentert i detalj. De andre perioder kan rekonstruere ved bruk av interiørets periodeskjema. For funn over de øvrige fargesettinger, se periodeskjema. perioder men i rapporten er kun den første perioden dokumentert i detalj. De andre perioder kan rekonstrueres ved bruk av interiørets periodeskjema. For mer detaljerte info om fargesettinger, se periodeskjema.nb_NO
dc.description.sponsorshipNTNU Eiendomsavdelingen Trondheimnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;53/2018
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subject1900-talletnb_NO
dc.subjectfargeundersøkelsenb_NO
dc.subjectinteriørnb_NO
dc.subjectundervisningsbyggnb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleNTNU Campus Gløshaugen i Trondheim Gamle Kjemi. Fargeundersøkelse av dørene i trapperommetnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.relation.project1021.261nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal