Show simple item record

dc.contributor.authorThuestad, Alma Elizabeth
dc.coverage.spatialSortland kommune, Nordland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-10-11T09:06:33Z
dc.date.available2018-10-11T09:06:33Z
dc.date.created2014-04-14T08:15:33Z
dc.date.issued2014-03
dc.identifier.isbn978-82-8101-212-7
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567583
dc.description.abstractRapporten beskriver omfang av tap av og skader påført 213 automatisk fredete kulturminner i Sortland kommune, Nordland i perioden 2008-2013. Kontrollregistreringen omfatter kulturminner registrert i 1976 i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk for Sortland. Kulturminnenes tilstand, arealbruk i områdene hvor kulturminnene ligger og kartfestingens kvalitet er dokumentert. I de tilfeller hvor de kontrollerte kulturminnene er skadet eller fjernet er det identifisert hva som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; «NS 9450 Automatisk fredete kulturminner. Registrering av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave». Sortland kommune ble kontrollregistrert for første gang i 2003, for andre gang i 2008 og for tredje gang i 2013. De periodiske kontrollregistreringene gjør det mulig å se endringer for kulturminner, i arealbruk og i trusselbilde over en periode på 37 år. Resultatene fra kontrollen i 2013 viser at ett kulturminne er tapt uten forutgående arkeologisk undersøkelse og tre kulturminner er skadet. I tillegg ble åtte kulturminner ikke gjenfunnet i 2013. Jordbruksvirksomhet var den viktigste taps- og skadeårsaken i perioden 2008-2013, noe det også var ved kontrollene i 2003 og 2008. Ettersom mange kulturminner ligger i områder hvor det fremdeles er aktiv jordbruks- og beitevirksomhet, er det grunnlag for å anta at også fremtidige kontroller vil vise at jordbruk er en viktig årsak til skade på eller tap av kulturminneverdier i Sortland. Omlegginger i jordbruket har imidlertid medført arealbruksendring, og en tiltagende gjengroing preger i dag både jordbruksarealer som er lagt brakk og utmarksområder som nå i liten grad brukes til beite. Kontrollregistreringene har vist at gjengroing er en betydelig trussel mot kulturminnene i Sortland og det forventes at gjengroing også i årene fremover vil true kommunens kulturminner. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Tema
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;50
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjectSortlandnb_NO
dc.subjectNordlandnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sortland kommune, Nordland 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.identifier.cristin1128591
dc.relation.project15621052nb_NO
cristin.unitcode7530,45,0,0
cristin.unitnameNordområdeavdelingen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal