Show simple item record

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialSarpsborg kommune, Østfold fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-21T12:56:10Z
dc.date.available2018-09-21T12:56:10Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-8101-078-9
dc.identifier.isbn978-82-8101-079-6
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563948
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av skader som er påført de automatisk fredete kulturminnene (fornminnene) i Sarpsborg kommune, Østfold i perioden 2004–2009. Dette er andre gang de samme kulturminnene i Sarpsborg oppsøkes i forbindelse med kontrollregistreringsprosjektet. Forrige kontroll fant sted i 2004. De kulturminnene som er med i denne undersøkelsen ble første gang registrert og kartlagt i forbindelse med utarbeiding av Økonomisk kartverk for Sarpsborg, Tune, Varteig og Skjeberg kommuner i 1967. I undersøkelsen kartlegger vi hvilke arealtyper fornminnene ligger på, fornminnenes tilstand og vi kartfester også hvert enkelt kulturminne, også der de ligger samlet i store felt. Dersom fornminnene er skadet eller fjernet etter kontrollen i 2004, identifiserte vi hvilke type tiltak som har forårsaket dette. Resultatet av undersøkelsen viser at i løpet av de siste 5 årene er 12 av fornminnene fjernet, og 10 av disse er fjernet uten forutgående undersøkelse. De fleste av disse er fjernet litt etter litt inntil de er helt forsvunnet. 120 kulturminner er skadet. De fleste av disse er skadet som følge av rotvelte og erosjon, det vi kaller naturskader. Av de menneskeskapte skadene er det jordbruket som er den sektoren som skader flest. I perioden 2004- 2009 ble i gjennomsnitt 0,22 % av kulturminnene fjernet hvert år mens 2,22 % er blitt påført skade. Oppdraget er utført på oppdrag fra Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte fornminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;32
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectSarpsborgnb_NO
dc.subjectØstfoldnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sarpsborg kommune, Østfold 2009nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO
dc.relation.project1563168nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal