Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorEgenberg, Inger Marie
dc.contributor.editorSkar, Birgitte
dc.contributor.editorSwensen, Grete
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-18T14:25:23Z
dc.date.available2018-09-18T14:25:23Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-8101-036-3
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563298
dc.description.abstractForskningen innen de tre SIP-programmene, Landskap, Kulturminner og Materialer, har vært tett koplet, og mange prosjekter har tatt mål av seg til å løse kunnskapsbehov på tvers av programmene under de tre temaene vemeideologi, miljøovervåking og kulturmiljø. Denne tverrgående dimensjonen konuner også til uttrykk i forskningsresultatene, og vi har søkt å markere dette ved å utgi de 28 SIP-artildene i en samlepublikasjon, fremfor å dele dem inn i tre separate programrapporter. Landskapet som kulturminne har hatt som mål å utvikle en tverrvitenskapelig forskning omkring kulturmirmer og kulturmiljøer i landskapet. Kunnskapsbehovene knytter seg til vår evne til å forstå, analysere og definere sammenhenger av kulturmirmer i landskapet ut fra et samfunnshistorisk perspektiv. Programmet Kulturminner: Byggverk, anlegg og gjenstander har hatt som hovedmål å videreutvikle kompetanse innen kulturminneforskning, så vel innenfor eksisterende forskningsfelt som innen et bredt spekter av nye forskningsfelt, samt innen metode. Det har vært lagt vekt på tre store tidsavsnitt: middelalder, 1500- og 1600-tallet samt industrialismen etter 1850. Materialkunnskap som grunnlag for en bevaringsstrategi har hatt som hovedmål å bidra til å videreutvikle metoder for undersøkelse og bevaring med vekt på den kulturhistoriske kildeverdi som finnes i kulturminnenes materialer.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråd og NIKUnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;18
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectstrategisk instituttprogramnb_NO
dc.subjectlandskap som kulturminnenb_NO
dc.subjectmaterialkunnskapnb_NO
dc.subjectbevaringsstrategiernb_NO
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectverneideologinb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectkulturmiljønb_NO
dc.titleKultur – Minner og Miljøer. Strategiske instituttprogrammer 2001-2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber354nb_NO
dc.relation.project1561260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal