Show simple item record

dc.contributor.authorHolm-Olsen, Inger Marie
dc.coverage.spatialTromsø kommune, Troms fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-18T14:17:22Z
dc.date.available2018-09-18T14:17:22Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-8101-034-7
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563294
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av skader som er påført automatisk fredete kulturminner (fornminner) i en del av Tromsø kommune, Troms, i perioden 1997-2005. Resultatene er basert på observasjoner som ble foretatt i 1997 da den første kontrollregistreringen fant sted. Undersøkelsen viser kulturminnenes tilstand og hvilke arealtyper kulturminnene ligger på. Dersom kulturminnene er skadet eller fjernet etter 1997, er det også forsøkt identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; Automatisk fredete kulturminner - Registrering av tap og skade. Kulturminnene i Tromsø kommune ble første gang systematisk registrert og kartfestet årene 1968-1971 i forbindelse med utarbeiding av Økonomisk kartverk for kommunen. I 1997 ble 226 kulturminner i den sørvestre delen av kommunen oppsøkt på nytt. I denne delen av kommunen ble kulturminnene første gang systematisk registrert i 1968. Etter kontrollen i 1997, ble det utarbeidet en oversikt over kulturminnenes tilstand og de endringer som hadde skjedd i løpet av de 29 årene som var gått mellom registrering og første kontrollomgang. Undersøkelsen i 2005 er den andre kontrollen som blir foretatt av kulturminnene i denne delen av Tromsø kommune, og den gir mulighet til å se endringer av kulturminnenes tilstand og av arealene de ligger på over en periode på 37 år. Resultatet av kontrollen i 2005, som omfattet 195 enkeltminner, er at i løpet av de siste åtte årene er ingen av disse kulturminnene fjernet. Seks kulturminner er skadet, og tre av disse skadene er forårsaket av aktiviteter knyttet til jordbruk. Husbygging/fritidsaktivitet har ført til én skade og for de to andre er skadeårsaken sammensatt. Hele 74 kulturminner ble ikke gjenfunnet, de fleste på grunn av gjengroing av innmark og utmark som ikke lenger dyrkes eller brukes til beite. Gjengroing synes nå å være den største trusselen for kulturminnene i denne delen av Tromsø kommune. Oppdraget er utført på bestilling fra Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;17
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectTromsønb_NO
dc.subjectTromsnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Tromsø kommune, Troms 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderStiftelsen Norsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.relation.project1561837nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal