Show simple item record

dc.contributor.authorHvinden-Haug, Lars Jacob
dc.contributor.authorAndersen, Elisabeth
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2018-09-07T11:36:27Z
dc.date.available2018-09-07T11:36:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-8101-084-0
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561478
dc.description.abstractProsjektet viser forskjellige arkitekturretningers innflytelse på tilbygninger og påbygninger av verneverdige bygninger fra 1800-tallet frem til i dag. Arkitektursynet har til dels vært styrende for de antikvariske prinsipper. Rapporten gjengir også en fremstilling av Byantikvaren i Oslos holdninger til emnet. Byantikvaren er den instans som de siste 40 årene hatt størst innflytelse på utnyttelsen av verneverdig bebyggelse. Resultatet av undersøkelsen viser at synet ikke er endret mye hos antikvariske myndigheter fra 1980-årene frem til i dag. Gjennomgangen av objektene er begrenset til Oslo og man har ved utvalget prioritert å finne gode eksempler definert under de enkelte arkitekturretninger.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;38
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjecttilbygningnb_NO
dc.subjectpåbygningnb_NO
dc.subjectverneverdige bygningernb_NO
dc.subjectOslonb_NO
dc.subjectByantikvarennb_NO
dc.titleTilbygning og påbygning av verneverdige bygninger – Kulturminnevern og tilpasningnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.relation.project1563010nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal