Show simple item record

dc.contributor.authorSætren, Anne
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-07T10:38:39Z
dc.date.available2018-09-07T10:38:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-8101-082-6
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561442
dc.description.abstractOppdraget omfattet en analyse av den nåværende fredningsmassens sammensetning når det gjelder geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og tidsmessig bredde, samt å vurdere forvaltningens muligheter til å nå målet om en mer representativ bredde innen 2020. Fredningsformer og fredningssammensetning er vurdert i følgende tidsrom; per utgangen av 1987, 1988–1997 og 1998–2007. Analysen baserte seg på datamateriale hentet fra Riksantikvarens database; Askeladden, og omfatter ulike fredningsformer av nyere tids kulturminner. Et av undersøkelsens hovedfunn er at kulturminnevernets database ikke er tilrettelagt for å gi oversikt over fredningsmassens breddemessige sammensetning. I forhold til mulighetene for måloppnåelse i 2020, er det svært alvorlig at forvaltningen med dagens versjon av Askeladden ikke har et egnet grunnlag for å iverksette og overvåke effekten av tiltak rettet mot måloppnåelse. En eventuell måloppnåelse i 2020 er helt avhengig av en operasjonalisering av breddemålene gjennom etablering av et faglig velfundert klassifikasjonsverktøy til overvåking av fredningsmassen. Dette arbeidet må da også omfatte oppretting av systematiske feil og mangler i eksisterende database. I tillegg til et klart behov for et egnet forvaltningsmessig overvåkingsverktøy, er det også behov for større tematiske satsinger rettet spesielt mot de skjevheter i fredningsmassen som er vel kjent, og som en målrettet database vil kunne synliggjøre ytterligere.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksrevisjonennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;36
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnevernnb_NO
dc.subjectnasjonale miljømålnb_NO
dc.subjectmiljøstatusnb_NO
dc.subjectfredede bygningernb_NO
dc.subjectfredningspolitikknb_NO
dc.subjectRiksrevisjonennb_NO
dc.subjectAskeladdennb_NO
dc.subjectevalueringnb_NO
dc.titleNasjonalt resultatmål 3 for kulturminnevernet. En undersøkelse av status og mulighet for måloppnåelse i 2020nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO
dc.relation.project1562640nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal