Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Kari
dc.contributor.authorMyrvoll, Marit
dc.contributor.authorFløisand, Inga
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-07T10:31:31Z
dc.date.available2018-09-07T10:31:31Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-8101-080-2
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561438
dc.description.abstractDet er en uttalt målsetting at forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer skal være kunnskapsbasert, og for å sikre et tilstrekkelig og relevant kunnskapsgrunnlag har Miljøvern-departementet utarbeidet strategidokumentet ”Katalog over Miljøverndepartementets viktigste kunnskapsbehov 2005-2009”. Katalogen skal nå oppdateres, og som et underlag for dette arbeidet har Riksantikvaren ønsket å få en oversikt over forskning av relevans for kulturminneforvaltningen utført i denne perioden. Denne rapporten gir en slik oversikt pr. oktober 2008. Rapporten gir en kvantitativ oversikt over relevante prosjekter som dekker de prioriterte kunnskapsbehovene. Den er ikke en fulldekkende oversikt over all relevant kunnskapsutvikling knyttet til kulturminner og kulturmiljøer i det aktuelle tidsrommet. Gjennomgangen viser at forskningen som er gjennomgått både har gitt konkrete innspill til praktisk forvaltning og samtidig bidratt med et kritisk blikk på dagens forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Mange av prosjektene har bidratt til viktig nettverksbygging mellom forskningsmiljøer og dermed lagt et grunnlag for kvalitativ god tverrvitenskapelig forskning fremover. Dette er viktige infrastrukturtiltak etterlyst blant annet i Forskningsrådets utredning av forskningsbehovet (Norges forskningsråd 2003).nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;35
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminneforskningnb_NO
dc.subjectkulturminneforvaltningnb_NO
dc.subjectkunnskapsbehovnb_NO
dc.subjectkulturminnernb_NO
dc.subjectkulurmiljøernb_NO
dc.titleKulturminneforvaltningens kunnskapsbehov 2005-2009. Status for forskning pr. oktober 2008.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.relation.project1562930nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal