Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Sidsel
dc.contributor.authorBrænne, Jon
dc.coverage.spatialRørosnb_NO
dc.date.accessioned2018-09-06T08:35:21Z
dc.date.available2018-09-06T08:35:21Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-8101-037-1
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561125
dc.description.abstractRapporten oppsummerer arbeidet med arbeidspakke 1 - ”Kartlegging av forvaltningshistorien og ”the management regime” på Røros”. Første del beskriver kulturminneforvaltningens historie og ser forvaltningen av bygningsvernet på Røros lokalt og i nasjonalt perspektiv. Andre del beskriver hovedtrekkene i den lokale ”planhistorien” gjennom en kartlegging av de plandokumenter etter plan- og bygningsloven som har hatt sentral betydning for Bergstaden og verdensarvområdet. De to ”historiene” beskriver milepælene og aktørene i de lokale prosessene og diskusjonene – eiere og private utviklere, interesseorganisasjoner, Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunens rolle. Ved å sammenstille disse ”historiene” kan vi få et bilde av hvordan utviklingen av kulturminnet Røros er blitt diskutert og behandlet lokalt. Tredje del av rapporten sammenstiller de to historiene og peker på epoker og milepæler der bygningsvernet og planleggingen synes å møtes i felles problemstillinger. Denne sammenstillingen følges av en diskusjon om hvordan forvaltningen av bygningsvernet med kulturminneloven som formell ramme virker sammen med den lokale planleggingen med plan- og bygningsloven som formell ramme.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;10
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjecthistorienb_NO
dc.subjectRørosnb_NO
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectbygningsvernnb_NO
dc.subjectplanleggingnb_NO
dc.subjectkulturminnelovennb_NO
dc.subjectplan- og bygningslovennb_NO
dc.titleKulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros. Et grunnlagsstudium til forskningsprosjektet ”Kulturarv og verdiskaping. Økonomiske virkninger av kulturarven på Røros”. Arbeidspakke 1.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO
dc.relation.project1562017nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal