Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Anne Østergaard
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2018-08-31T10:15:13Z
dc.date.available2018-08-31T10:15:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560252
dc.description.abstractUtgravningsområdet dekket 165 m2 med bevarte kirkegård, med 4–80 cm tykke kulturlag. Området lå sør og sørøst for stedet hvor middelalderens Nikolaikirke lå. Det ble i registrert og tatt opp 106 in situ skjeletter fra 100 graver; 94 skjeletter lå i enkeltgraver, mens 12 lå i dobbeltgraver. Radiokarbondatering (14C) ble gjennomført på knokler fra 37 av de 106 in situ skjelettene og dateringen av materialet i sin helhet representerer kirkegårdens brukstid fra tidlig middelalder til senmiddelalder: 12.-15. århundre. Utgravningen påviste i tillegg markant utvidelse av kirkegårdsarealet mot sør og mistanke om pestkirkegård ble lansert. Det osteologiske analysearbeid av både intakte graver samt løsbein resulterte i et Minimum Antall Individer på 430: 167 barn, 51 menn, 92 kvinner og 120 voksne med ubestemmelig kjønn. Beregning av gjennomsnittsalderen for alle individer var 24,8 år, mens det for alle voksne var 37,3 år. Gjennomsnittsalderen for samtlige kvinner var 36,8 år, mens menn levde 6,8 år lengre med en gjennomsnittsalder på 43,6 år. Det ble i tillegg registrert en del sykdomsforandringer og anomalier som vil fremgå av herværende rapport.nb_NO
dc.description.sponsorshipJernbaneverketnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;160/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmiddelalderbyen Oslonb_NO
dc.subjectNikolaikirkens kirkegårdnb_NO
dc.subjectgravernb_NO
dc.subjectskjeletternb_NO
dc.subjectnaturvitenskapelige prøvernb_NO
dc.titleOsteologisk analyse av skjelettmaterialet fra Nikolaikirkens kirkegård. Follobanen F04/Saxegaardsgata 15nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090nb_NO
dc.source.pagenumber188nb_NO
dc.relation.project15621215nb_NO
dc.relation.project1020483nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal