Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Kari Ch.
dc.contributor.authorGrahn, Wera
dc.contributor.authorRisan, Thomas
dc.contributor.authorBlumenrath, Cristina Groth
dc.date.accessioned2018-07-18T14:07:32Z
dc.date.available2018-07-18T14:07:32Z
dc.date.created2018-07-18T15:01:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-8101-109-0
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506031
dc.description.abstractEn viktig målsetting i prosjektet ” Historisk landskapskarakterisering” har vært å se nærmere på hvordan lokal medvirkning og lokale verdier kan fasiliteres og integreres i en landskapskarakterisering. Hva er viktige kulturminneverdier i landskapet, hva, hvordan og av hvem verdsettes disse, og hvordan legge til rette integrering av disse verdiene i plan- og forvaltningsprosesser? Vi har undersøkt hvordan landskapskarakterisering kan være et verktøy og en metode for lokal forankring og mobilisering omkring landskaps- og kulturmiljøverdier. Prosjektet har laget en oversikt over et utvalg europeiske landskapskarakteriseringsmetoder, med fokus på metoder som er relevante i forhold til arealplanlegging og forvaltning, og som er egnet til å analysere landskapets historiske dimensjon. Vi har i oversikten også lagt vekt på demokratisk praksis. Metodene er videre vurdert i forhold til norske forvaltningsbehov og målene i den europeiske landskapskonvensjonen, med særlig fokus på hvordan lokal medvirkning og lokale verdier. Vi har også belyst brukermedvirkning i historisk landskapskarakterisering med utgangspunkt i et case på Lista, i Farsund, Vest-Agder. Vår undersøkelse av ulike europeiske metoder for landskapskarakterisering har vist at få av metodene er utprøvd og dokumentert vedrørende lokal medvirkning. Samtlige av de vurderte metodene tar utgangspunkt i eksperters vurdering av landskapet, og det er overraskende få som legger opp til lokal medvirkning fra eiere, lag, foreninger etc.nb_NO
dc.description.sponsorshipForskningsrådetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;47
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjecthistorisk landskapskarakteriseringnb_NO
dc.subjectlandskapsanalysenb_NO
dc.subjectlokal medvirkningnb_NO
dc.subjectDen Europeiske landskapskonvensjonennb_NO
dc.titleLandskap, kulturminner og lokal medvirkning. Evaluering og utprøving av metoder for landskapskarakterisering med vekt på landskapets historiske dimensjonnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.identifier.cristin1597860
dc.relation.project1563599nb_NO
cristin.unitcode7530,50,0,0
cristin.unitcode7530,0,0,0
cristin.unitnameAvdeling for By og plan
cristin.unitnameNorsk institutt for kulturminneforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal