• Dokumentasjon av seterløe. Sæteråsen, Engerdal 

      Leden, Siv; Meyer, Regin (NIKU Oppdragsrapport;58/2017, Report, 2017-06)
      Rapporten gjelder dokumentasjon av ei seterløe laftet med vagenov, og supplerer NIKU-rapport 217/2016 som gjaldt datering av løa. Rapporten presenterer oppmålingen og 3D-skanningen som er gjort av løa, videre redegjør den ...