• Amtmand Bloms gate 6, Drammen. Vurdering av verneverdier 

      Flyen, Anne-Cathrine; Haugen, Annika (NIKU Oppdragsrapport;5/2015, Report, 2015-01)
      Denne rapporten inneholder en vurdering av verneverdiene for Amtmand Bloms gate 6 i Drammen. I avtalen mellom Veidekke og NIKU er dette beskrevet på følgende måte: Prosjektet omfatter drøfting av riving- og bevaring av ...