• Dyste Kirkested. Rehabilitering av dreneringsrør 

   Bauer, Egil Lindhart (NIKU Oppdragsrapport;18/2015, Report, 2015-02)
   12.-13. august 2014 utførte NIKU en arkeologisk overvåkning på eiendommene Dystlinna 54 og 56 i forbindelse med rehabilitering av et dreneringsrør. Tiltaksområdet lå langs østre kant av Dyste middelalderske kirkested og ...
  • Graving av resterende arealer i Klypen Follobaneprosjektet, Gamlebyen, Oslo 

   Hovd, Line; Hegdal, Håvard; Bergland, Tone; Bauer, Egil Lindhart (NIKU Oppdragsrapport;132/2016, Report, 2019-11)
   I perioden 1.6.16–20.7.16 utførte NIKU en arkeologisk overvåking av forgraving for spuntlinjer til jernbanekulverten for Follobanen over Loenga. Tiltaksområdet lå innenfor avgrensingen av fornminneområdet Oslo middelalderby. ...
  • Heskestad gamle kyrkjegard. Georadarundersøkelse på Heskestad, Lund kommune, Rogaland. 

   Nau, Erich; Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;57/2018, Research report, 2018)
   NIKU gjennomførte i mai 2018 en georadarundersøkelse ved det nedlagte kirkestedet Heskestad i Lund kommune, Rogaland fylkeskommune (Askeladden id. 64455). Kirkestedet, som skal ha eksistert fra middelalder fram til 1904, ...