• Gimmestad gamle kyrkje, Gloppen: Arkeologiske forundersøkelser 

      Dunlop, Rory (NIKU Oppdragsrapport;83/2016, Report, 2016-09)
      25 april 2016 foretok en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen forundersøkelser i form av syv små prøvehull på utvalgte punkter på utsiden av Gimmestad gamle kyrkje, Gloppen, som ligger på et middelaldersk kirkested. ...