Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDammann, Åse
dc.coverage.spatialNord-Aurdal, Opplandnb_NO
dc.date.accessioned2018-06-21T08:20:26Z
dc.date.available2018-06-21T08:20:26Z
dc.date.created2016-04-20T15:16:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-8101-227-1
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502405
dc.descriptionProsjektleder: Åse Dammannnb_NO
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives tap, endringer og tilstand for SEFRAK-registrerte bygninger eldre enn 1900 og listeførte kirker i Nord-Aurdal kommune i Oppland fylke i perioden 2010-2015. Resultatene analyseres i forhold til samfunnssektor, sosial miljøsammenheng, bygningstyper og geografiske variasjoner. Undersøkelsen er del av Riksantikvarens overvåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner», som gjennomføres ved kontrollregistrering i felt hvert femte år i 10 utvalgte kommuner. I 2015 startet 4. omdrev med kontrollregistrering. Bygningene som inngår i undersøkelsen ble SEFRAK-registrert i perioden 1975-1995. Det opprinnelige undersøkelsesgrunnlaget i overvåkingsprogrammet for Nord-Aurdal kommune var 1 350 bygninger. Ved første gangs kontrollregistrering i 2000 var 173 av bygningene gått tapt. I 2005 var 62 bygninger tapt og i 2010 ytterligere 46. I 2015 ble det registrert 33 nye tap, slik at antall gjenstående bygninger i 2015 er 1 036. 23 % av bygningene i det opprinnelige undersøkelsesgrunnlaget i NordAurdal er tapt. Det årlige tapet i perioden 2010-2015 er på 0,6 %. 5 % av de gjenstående bygningene er sterkt truet, 17 % er truet og 37 % er endret.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;84
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectKulturminnenb_NO
dc.subjectSEFRAKnb_NO
dc.subjectverneverdignb_NO
dc.subjectbygningnb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectkontrollregistreringnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectendringnb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectNord-Aurdalnb_NO
dc.subjectOpplandnb_NO
dc.titleStatus for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner. Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2015-2019. Nord-Aurdal kommune. Oppland fylke 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.source.issue84nb_NO
dc.identifier.cristin1351577
dc.relation.project1020600nb_NO
cristin.unitcode7530,42,0,0
cristin.unitnameBygningsavdelingen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal