Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSætren, Anne
dc.contributor.authorFløisand, Inga
dc.contributor.authorSwensen, Grete
dc.contributor.authorSkar, Birgitte
dc.date.accessioned2014-11-17T14:45:36Z
dc.date.accessioned2014-12-16T09:42:56Z
dc.date.available2014-11-17T14:45:36Z
dc.date.available2014-12-16T09:42:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-8101-105-2
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/227355
dc.descriptionProsjektledere: Anne Sætren, Grete Swensen og Birgitte Skar
dc.description.abstractRapporten omfatter 46 artikler fra arbeidet utført gjennom NIKUs strategiske instituttprogram i perioden 2006-2010. De tre programmene var “Conservation of cultural heritage - careful management of changes (PRECARE)”, “Processes of change in urban environments: cultural heritage, urban development and regionalism (BY)” og “Continuity and Change – Cultural environments and sustainable landscape development (CONCENSUS)”. PRECARE har hatt som målsetting å videreutvikle instituttets kompetanse innen dokumentasjon, overvåking og konservering av kulturminner, samt styrke forskningsbasert kunnskap om verditilskrivelsesprosesser og ny bruk av kulturminner i dagens samfunn. Det overordnete målet for BY har vært å bygge opp bred og solid forskningsbasert kompetanse i instituttet på hvordan byenes kulturminner og kulturarv kan forvaltes, ivaretas og integreres som ressurs i videre planlegging og utvikling av byer. Målsetningen med CONCENSUS har vært å bygge instituttets kompetanse på behandling av kulturminner i en landskapssammenheng, de utfordringer som ligger i ukontrollert tap av kulturminner og – miljøer som følge av utviklingen innen arealkrevende næringer og sektorer, samt integrering av kulturminnehensyn i planlegging, virkninger av forskjellige typer vern og effekter av virkemiddelbruk. Programmene har delt flere, overordnete målsettinger og arbeidene presenteres samlet under tre tematiske overskrifter: Overvåkings- og undersøkelsesmetoder, forskning på forvaltning, samt kulturarv, identitet og lokalt perspektivnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;39
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.titleKulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. Presentasjoner fra NIKUs strategiske instituttprogrammer 2006-2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-11-17T14:45:36Z
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskning
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO
dc.identifier.cristin919786
dc.relation.project1562691; 1562692; 1562693


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge