• Fire presteportretter. Konservering av lerretsmalerier. A 340 Tingvoll kirke. 

      Mengshoel, Gerd Karen; Solheim, Linn Kristin; Vestvik, Ingvild (NIKU oppdragsrapport;141/2021, Research report, 2021)
      Fire presteportretter fra Tingvoll ble tatt inn på NIKUs atelier for konserveringsbehandling. Behandlingen besto av smussrens, fernissfjerning, konsolidering av løs maling, kantdublering, refernissering, kitting og retusjering.