• Godt fungerende bevaringsområder 

   Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne (NIKU Rapport;34, Research report, 2009)
   Som et forarbeid til kulturminneåret i 2009 tok Riksantikvaren i 2007 initiativ til å få laget en undersøkelse om godt fungerende bevaringsområder. Godt fungerende bevaringsområder er i denne sammenheng en betegnelse for ...
  • Kulturarv og stedsidentitet. Byers kulturmiljø i kryssilden mellom bevaring og utvikling 

   Swensen, Grete; Larsen, Kari; Molaug, Petter; Sognnæs, Johanne (NIKU Tema;31, Research report, 2009)
   I dagens byutvikling gjør ulike drivkrefter seg gjeldende, og det er ikke uvanlig at det oppstår spenninger mellom de ulike partene som ønsker om å fremme utviklingsprosjekter gjennom nybygging og de partene som ønsker å ...
  • Strømsø. Sentrumsutvikling med kulturminner som ressurs 

   Berg, Sveinung Krokann; Sognnæs, Johanne; Swensen, Grete (NIKU Rapport;42, Research report, 2010)
   Gjennom en studie av Strømsø avdekkes og identifiseres hvordan sosiale og materielle kvaliteter gis videre liv som kulturminner og spesielt hvordan kvaliteter som i dag ikke er anerkjent som kulturminner kan være sentrale ...