• Konservering av kirkeskip. Bønsnes kirke, Hole kommune i Buskerud. 

      Smith, Henrik (NIKU Rapport;16, Research report, 2007)
      Rapporten omhandler kartlegging av skader og sekundære inngrep samt ulike konserveringstiltak utført på kirkeskipet i Bønsnes kirke i Buskerud. Arbeidet er utført i perioden 2005-2006. Kirkeskipet ble gitt som gave til ...