• Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog. Fase 2. 

   Risbøl, Ole; Gjertsen, Arnt Kristian; Skare, Kjetil (NIKU Rapport;18, Research report, 2007)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra fase 2 av laserskanningsprosjektet som ble påbegynt med et pilotprosjekt i 2005. Hovedmålet med prosjektet er å teste ut, utvikle og etter hvert implementere flybåren laserskanning ...
  • Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog. Fase 3. 

   Risbøl, Ole; Gjertsen, Arnt Kristian; Skare, Kjetil (NIKU Rapport;22, Research report, 2008)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra fase 3 av laserskanningsprosjektet som ble påbegynt med et pilotprosjekt i 2005. Hovedmålet med prosjektet har vært å teste ut, utvikle og etter hvert implementere flybåren ...
  • På vandring i fortiden. Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10 000 år 

   Amundsen, Hilde R.; Risbøl, Ole; Skare, Kjetil (NIKU Tema;7, Research report, 2003)
   Et stort arkeologisk registreringsprosjekt er utført i årene 1999 til 2002 i Gråfjellområdet i Åmot kommune i Østerdalen, Hedmark fylke. Bakgrunnen er etableringen av Regionfelt Østlandet, et militært skyte- og øvelsesfelt. ...