• Hamar Cathedral ruin. Archaeological investigations 1996-1998. 

      Reed, Stan (NIKU Rapport;6, Research report, 2004)
      De arkeologiske utgravningene i og rundt ruinen på Domkirkeodden på Hamar ble utført fra november 1996 til mai 1998, forårsaket av det planlagte vernebygget. Dette måtte oppføres for å hindre videre forfall pga frostsprengning. ...