• Maleriene i Solsemhula, Leka kommune 

      Norsted, Terje (NIKU Rapport;44, Research report, 2011)
      Solsemhula er en brenningsgrotte som befinner seg på den ytre, sørlige delen av øya Leka i Leka kommune, Nord-Trøndelag. Bergarten i dette området er serpentinitt. Da hulas malte figurer ble oppdaget i 1912, var funnet det ...